iLeader QUẢN LÝ HỌC PHÍ & KẾ TOÁN TRUNG TÂM LOPMAMNONMINHANH

Giới Thiệu Chức Năng QUẢN LÝ HỌC PHÍ với phần mềm ILEADER dành cho LOPMAMNONMINHANH

Tìm hiểu ileader

Phần mềm quản lý Học Phí

  • Quản lý định giá Học Phí khóa học
  • Kết hợp giảm giá các chương trình khuyến mãi
  • Thống kê các doanh thu các chương trình giảm giá
  • Thống kê doanh số, doanh thu nhân viên

QUẢN LÝ Kế Toán

  • Quản lý doanh thu học phí, công nợ
  • Thống kê doanh thu nhiều chi nhánh, cơ sở
  • Đồng bộ hệ thống ghi nhận chuyển khoản từ ngân hàng

Tư vấn:

Để tìm hiểu về Ileader hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Tìm hiểu ileader

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý DÀNH CHO TRUNG TÂM LOPMAMNONMINHANH

Thank You!

Trung tâm anh ngữ LOPMAMNONMINHANH , Lịch khai giảng LOPMAMNONMINHANH ,Học Phí Trung tâm LOPMAMNONMINHANH Sổ liên lạc online LOPMAMNONMINHANH